Obchodní podmínky pro prodej fyzického zboží

• Práva a povinnosti prodejce (e-shop Zdenky Blechové)
• Práva a povinnosti zákazníka

• Pokyny pro Poradnu Zdenky Blechové

1. Práva a povinnosti prodejce

Prodejcem je Zdenka Blechová, Bolevecká náves 6/7, 323 00 Plzeň, IČO: 12464121

 1. Doba dodání je nejdéle 1 týden vyjma dovolené. Všechny objednávky jsou během týdne zaznamenávány a připravovány k expedici. Odesílány jsou vždy v úterý a ve čtvrtek. U připravovaných titulů, je možná předobjednávka (u předobjednávky titulů, které jsou v tisku, může být doba delší podle toho, kdy tiskárna titul vyrobí. Zpravidla to není déle než 14 dnů.). Odesílány jsou hned, jak jsou dodány do skladu. Pokud má zákazník v objednávce i jiné zboží, které je skladem, uvede v poznámce pro prodejce, zda chce objednávku rozdělit, nebo zboží dodat najednou. Doporučujeme druhý způsob, ušetříte na poštovném.
  V případě, že si objednáte 10 a více kusů zboží, získáváte nárok na slevu 40 % z ceny zboží, která se ale počítá z plné ceny. Objednáte-li tedy 10 a více kusů, napište zprávu do poznámky pro prodejce, že chcete uplatnit 40% slevu. Faktura je následně upravena a zaslána na vaši mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.
  Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dnem odeslání zásilky kupujícímu.
  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
  V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro školy a knihovny) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svoji objednávku.
  Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
 1. Za splnění podmínek uvedených v bodě 2. c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).
 1. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu obchod.zdenkablechova.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2. d) je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 1. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2. b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

2. Práva a povinnosti nakupujícího

 1. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, e-mailovou adresu a telefonní číslo pro umožnění komunikace v případě nejasností v objednávce. Tyto údaje jsou taktéž poskytnuty České poště, která zásilku doručuje a kontakty využije k vyrozumění nakupujícího
 1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírka). V případě vrácení zboží anebo nevyzvednutí zásilky, bude po zákazníkovi požadována náhrada za vzniklé náklady, spojené s odesláním.
 1. Na základě zákona č. 87/2012 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
 • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě audio nosičů (CD) nesmí být porušen igelitový přebal. Obal nesmí být poškozen ani na kartách a knihách, které tímto obalem byly opatřeny.
 • nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:
  Zdenka Blechová
  Bolevecká náves 6/7
  323 00 Plzeň
  Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
  Kontakt: Zdenka Blechová – email: zdenkablechova@seznam.cz
 1. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků e-shop Zdenky Blechové, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
  Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.
  Pokud nakupující nechce dostávat pravidelná týdenní poselství a aktuální zprávy o přednáškách a seminářích Zdenky Blechové, napíše do zprávy pro prodejce svůj nesouhlas.

3. Pokyny pro Poradnu Zdenky Blechové

V případě zrušení poradny v době kratší než 48 hodin před dohodnutým termínem zaslaná částka propadá. Částka též propadne, pokud si termín poradny nedomluvíte do tří měsíců ode dne připsání částky na účet (zpravidla den, kdy peníze poukážete + 3 dny).

4. Stornopoplatky při zrušení účasti na přednášce či semináři (kurzu)

Stornopoplatek u semináře 14 až 6 dnů před termínem konání 50 %, 5 dnů a méně 100 % z ceny semináře (kurzu). V případě, že se nedostavíte na přednášku, vstupné propadá.

5. Dovolená se Zdenkou v zahraničí

Zdenka Blechová je pouze zprostředkovatelem mezi vámi a cestovní kanceláří nebo dodavatelem, u kterého byla dovolená sjednána. Právní vztah tedy vzniká mezi vámi a danou cestovní kanceláří či dodavatelem, tudíž i storna je nutné řešit s nimi. Zdenku Blechovou pouze uvědomíte o vašem stornu. Doporučujeme si udělat při objednání dovolené pojištění proti stornu u některé pojišťovny do 24 hodin od objednání.

Na tomto webu pro zlepšení vaší spokojenosti používáme cookie a řídíme se všemi zákony ČR a EU.