1)      Jsem zaměstnancem Vesmíru
2)      Rok 2012 aneb co nás čeká
3)      Tajemství života aneb odtajněná sdělení
4)      Minulé životy (součást předplatného na rok 2011)
5)      Moje duchovní cesta aneb komunikace s Vesmírem

Channeling z roku 1998

Země tvoje byla a bude Atlantida, která vznikla v podhůří a bude znovu objevena. To vše je otázkou času, který se blíží a ta země je pro vás země nová, která bude všem sloužit ku prospěchu a poznání.

Protože čas neexistuje, když člověk pochopí zákonitosti Vesmíru, vrací se zpět do Atlantidy, která tu je stále, jen my ji nevnímáme. Člověk její učení začne žít a tím se s ní spojí. Jen naváže tam, kde skončil a pokračuje dále.

* * *

Tato kniha je psána bílým písmem na černém papíru, což je sice trochu náročnější na čtení, ale jsou přitom aktivována trochu jiná mozková centra, než při čtení běžného textu (černý na bílém). Je probuzeno vaše podvědomí, a tak můžete snáze pochopit sdělení, která jsou obsažena v této knize. (je to obdoba našich stránek, které také mají černý podklad a negativní písmo.)

Poselství channelingem ze září roku 1999

Ano

Vaše planeta spěje do záhuby a to vaší vinou, vinou civilizace, která si neváží toho, že vše co potřebuje, jí dává příroda a ona se k přírodě chová dosti nešetrně. Proto, uvědomte si všichni, co ještě spíte, že jste na pokraji propasti, že není cesty zpět jen dopředu. Pokud nepřispějete každý svým vlastním úsilím k obrodě vaší planety, musí vás všechny postihnout katastrofa, která bude mít nedozírné účinky pro celý Vesmír.

Proto vás touto cestou prosíme a žádáme, zachraňte si svoji planetu, a to můžete provést dvojím způsobem. První způsob souvisí s vaším myšlením a to tak, že si všichni musíte uvědomit, že nesete následky svého myšlení. Že jak myslím, tak jednám a to ne vždy podle toho, jak je mi dáno jednat. Proto, když začnu pomýšlet na to, že vše co já činím, má nedozírné následky jak na mě, tak na celý Vesmír, měl bych být více odpovědný za to, co myslím a činím. Vždyť všichni jste malou součástí velkého celku a to znamená, že když se začne jedna malá částečka chovat jinak, nakazí druhou malou částečku a tím dochází k obrodě celého celku.

* * *

Druhá možnost, kterou můžete učinit, je, že se začnete chovat jinak nejen k druhým, ale hlavně k přírodě, vždyť právě příroda vám dává životadárnou energii. Z ní čerpáte veškerou moudrost, potřebnost pro vaše konání a vy s ní tak špatně zacházíte. Kdybyste věděli, jak příroda trpí, pláče, určitě byste se pozastavili nad tím, jak s ní špatně nakládáte. Ale protože vy nic necítíte, a tak nemůžete ani cítit útrpnost přírody. Hodně jste za léta civilizace otupěli ve svých vnímáních a nyní je doba, kdy se vše může napravit. Záleží jen na vás, zda skončíte stejně jako Atlantida, která nabyla před léty vašich rozměrů, nebo zda z tohoto poučení najdete východisko pro budoucí dobu. 

* * *

Chraňte si svoji planetu, je pro vás stejně tak důležitá, jako pro nás. Neboť nejste ve Vesmíru sami, je nás tu spousta civilizací, které se snaží o prospěch ale i o neprospěch, a proto je na nás, abychom vás informovali o budoucím nebezpečí, které může mít následky nejen pro vás, ale i pro celý Vesmír.

* * *

Vždyť láskou se dají dokázat tak neskonalé pokroky nejen ve vědě, ale v celé populaci lidstva.  Je tu pro vás nová možnost podílet se na vaší planetě láskou a tím ji obrodit. Vaše planeta už potřebuje velice naléhavě tuto lásku, neboť velmi trpí ústrky jedněch k druhým, a to by mělo skončit. Měli byste si být všichni rovni, aby zde nevládla žádná křivda, žádná zrada, žádná nepokora. Měli byste se naučit více přijímat věci s pokorou a ne s odmítáním dané skutečnosti, z toho pramení jen zlo a zase jen zlo a nenávist.

* * *

Váš pokrok, anebo vaše záhuba se nezadržitelně blíží a záleží jen na vás všech, kterou možnost přijmete za svou. My bychom byli velice rádi, kdybyste se přiklonili k lásce, s tou se dají udělat velké věci a my bychom vám rádi pomocí telepatie směřovali svoji pomoc k vaší obrodě, ale zatím nemůžete dělat nic, neboť vše je stále na vážkách a stále u vás jednou převažuje více pozitivno a jindy zase negativno. Pozor ať se vaše váhy nepřeváží, pak už nebude možno vás zachránit.

* * *

My vám všem přejeme na vaší budoucí cestě více klidu v duši, více smíření se situací a více nových poznatků, ke kterým budete pomocí lásky směřovat. Proto chraňte si to, co máte a nesnažte se s tím hazardovat, ale spíše nakládat ku prospěchu svému i všech.

Úvod

Žijeme, abychom se ponaučili a byli bytostmi pro sebe lepšími a lepšími,
a tak stále nehodnoťte a nepřikládejte tolik význam minulosti,
neboť vše mělo určitý smysl, a proto žijeme.
Žijme každým okamžikem, neboť všechny chvíle dobré i ty špatné jsou v nenávratnu,
a už nikdy tady ta daná situace nebude.
Proto nejdůležitější pro všechny je momentální okamžik.
Žijte a vnímejte více všechny okamžiky svého života.

 * * *

Rodiče nás naučili, jak se chovat. Avšak ztráta spontánnosti na nás měla negativní a destruktivní vliv. V každém člověku se hromadily vzteky, které si nesměl dopřát a také si nemohl mnohdy vyrovnat s druhými účty, protože by ho rodina a společnost odsoudila. Měli jsme strach z navazování nových přátelství a také někam chodit do cizího prostředí. Rozlišovali jsme a žili přetvářku a faleš.  Vše bylo podřízeno současné rodině. Ale nyní jdeme do vesmírné rodiny a tam jsou pro nás v rodině všichni, kteří s námi tvořili rodinu i v minulých životech.

 * * *

Jakmile se napojíme na své mimosmyslové vnímání, nebudeme rozlišovat, kdo je pro mě cizí a kdo je rodina. Někoho uvidíme a najednou budeme vědět, že tento člověk k nám patří z minulých životů, budeme cítit, že toto byl přítel, toto nepřítel, toto matka, toto partner. Dle tohoto cítění si budeme vytvářet nové rodiny, takže minulost se vlastně prolne s přítomností a čas přestane existovat. Budeme si moci vyčistit vztahy s těmito lidmi z minulosti. Bude docházet k čištění minulosti, aby každá duše mohla přejít do dalších časů čistá a nezatížená. Proto to nepůjde se vyhnout řešení a bude třeba řešit. Každá situace a každý problém s každým člověkem se musí uzdravit, aby duše mohla přejít na druhý břeh. Musí dojít k pochopení a tudíž k uzdravení.

* * *

Když duše vyřeší, není zatížená, začne být čistá, a tudíž může žít v čistotě a přestává se pro ni tvořit karma. Naopak jí náleží vesmírná ochrana a plnění jejích přání. Ona je už totiž bdělá, vidí a dle toho jedná. Duše, která nejednala, byla duše spící, a tudíž nemohla vidět požehnání.

* * *

Channeling:

Všichni nám sloužíte stejnou měrou, někdo více a někdo méně a dle toho, kolik toho vynakládáte pro společnost, i pro nás, dle toho je vám dáno od nás další poznání a z toho se odvíjí vaše další životy. Proto vy sami si tvoříte spíše podmínky pro další přijetí zde i u nás tím, jak tvoříte statky zde a jinak vše je dáno od nás, nic není od vás samých.

Stvořitel je náš nejvyšší, který určuje veškeré dění zde u nás i u vás na Zemi a on se spojuje zase s jinými Radami a zase s dalšími sekcemi a skrze všechny tyto oddělení k vám proudí ta správná energie.

O duši

Channeling:

Duše je název pro veškerou energii ve vašem těle, a to že jste si mysleli, že je to pouze malá částečka není pravda, neboť duše pracuje na energetickém podkladě, který je jí dán od nás při zrození a tento podklad se stále obohacuje dalšími nabytými zkušenostmi a čerpá energii od nás z Vesmíru, aby mohl existovat a přežívat z jednoho života do druhého a řeč duše nemá, ale vy cítíte její řeč tím, že vás najednou něco osloví, něco vám je blízkého, něco vás potěší, něco vám přijde v podobě vnuknutí.

* * *

 Narození je pro duši větší šok než smrt. Když umíráme, ani si to někdy neuvědomujeme, ale narození téměř vždy přináší ostré a náhlé poznání.

 * * *

Bytost se rozvíjí dle svých vlastností a vrozených hodnot. V dětství a ve snech si každá osobnost do jisté míry uvědomuje skutečnou svobodu a volnost vědomí.

Schopnosti jsou vrozené vlastnosti vědomí. 

Ve Vesmíru neexistuje pojem čas, na Zemi se měří čas stářím. Ve Vesmíru se bytost snaží neustále tvořit. Bytost nesmrtelná pomáhá dalším dimenzím. Některé bytosti nikdy nepoznaly fyzickou podobu. Rozvíjely se jiným směrem.

 * * *

Naše fyzické smysly nám nedávají možnost nahlédnoutpod pokličku fyzického světa, omezují naši realitu.

Při mimosmyslovém vnímání vnímáme jemnější detaily všeho okolo sebe. 

Jsme klidnější, už ne tolik těkaví a všímáme si maličkostí, které nám dávají jinou kvalitu informací. Člověk začne vnímat květiny, zvířata a vše okolo sebe jako součást, nerozlišuje. Ke všemu má stejnou lásku jako k lidem.

 * * *

Tvůrčí stránka lidstva byla naprogramována před věky.

 Vnímání se dá cvičit v jiných stavech vědomí.

Jakmile se napojíme na své podvědomí, můžeme začít o sobě číst v minulosti i v budoucnosti. Čistíme všechny své životy. Čím více čistíme naše kódy podvědomí, tím více si můžeme uvědomit problémové omezení, které žijeme v tomto životě.

 * * *

Dám příklad:

V jednom životě jsem umřela jako žebračka, v jiném životě mi umíraly děti hladem, a proto budu v tomto životě žít podvědomě strach z toho, že se neumím postarat o rodinu, že se neumím postarat o sebe, že nemám stálý příjem. Dle tohoto kódu, o kterém samozřejmě v reálném životě duše nic neví, se bude snažit starat o rodinu, hodně pracovat, protože v podvědomí žije strach z minulosti. Když si uvědomí tento kód, může tímto uvědoměním čistit svoji minulost, přítomnost a i budoucnost. Jakoby nám to docvakne a tím se vše uzavírá, dochází k pochopení souvislostí.

Moudra

Každý žijeme ve vězení s klíčem uvnitř sebe.

Jakmile začneme konat vše bez očekávání čehokoli, přestaneme tvořit svoji karmu.

Jakmile přestane mít člověk touhu ovládat druhé, ztratí nad ním ostatní veškerou svou moc.

Pyramida svým tvarem připomíná zužující se hranice týkající se našich přestupků.

Čím jsme výš, tím více jsme odpovědnější za své činy.

Nevědomost hříchu nečiní, ale zde už víme.

Pravý mistr není ten, který má nejvíce žáků, ale ten, který vychová nejvíce mistrů.

 

Minulé životy

Než oči prohlédnou, musí odvyknouti slzám.

Než ucho uslyší, musí se zbaviti své citlivosti.

 * * *

Každá osobnost se rozvíjí jiným tempem. Jakmile začneme vnímat intuici a chceme s ní pracovat, dostáváme vnitřního průvodce. Nehledejte ho v žádném člověku okolo sebe, je ve vás. Vesmír vás napojí na vesmírný kanál. Pokud se jen bavíme, nemůžeme vnímat intuici a průvodce k nám nemůže.

Duše, která přichází na svět, je naprogramovaná na prostředí, zkušenosti, situace a lidi.

To znamená, že ví, do jakého prostředí se má narodit, aby jí to pomohlo k zdokonalení, ví, jakým učením bude muset projít a jaké lidi potká.

* * *

 Channeling:

Vnitřní část vaší duše nemění své vlastnosti a metody vnímání ani po fyzické smrti. Učí se neustále rozvíjet schopnosti, které jsou jí dány. Schraňuje v sobě moudrost, informace a poznání, které jsou součástí zkušeností všech jednotlivých osobností. Osobnosti existují nezávisle na sobě a jsou součástí duše a každá z nich má svobodu tvořit a rozvíjet se. Probíhá mezi nimi komunikace. Poznání jedné je dostupné i ostatním v každém okamžiku.

 Všechny vaše životy se odehrávají nyní, protože čas neexistuje. Když dojdete k nějakému poznání v přítomnosti, skrze které měníte svůj život, odehrává se tato změna ve všech vašich osobnostech ve všech vašich životech.

 * * *

Jsme schopni vnímat jen fyzickými smysly, a pokud se přistihneme, že vnímáme podněty a informace jinou cestou, jsme dezorientováni a zmateni. Dostaneme strach a tak se přestaneme raději dívat do sebe. To je problém mnoha lidí, podívat se na sebe zblízka.

Duše se nebojí, že bude zničena zkušenostmi nebo novými vjemy,
neustále hledá a objevuje.

Většinou, když se cítíme na fyzické úrovni dobře, duše trpí a říká si: „Kdy už s tím začne něco dělat anebo kdy už konečně začne dělat něco pro mě“ a je smutná, že si jí člověk nevšímá.

Naopak, když se člověk cítí smutně na fyzické úrovni, duše se raduje: „Konečně mu to došlo, toto trvalo, konečně se začíná něco dít, začínáme pracovat.“ Většinou člověka něco zaskočí a musí měnit svůj životní postoj. Každou změnu duše vítá s povděkem. Stejně je to i s nemocí. Nemoc člověka učí také myslet jinak.

* * *

Channeling:

Poznání, že celý svět je pouhou myšlenkou
vám může pomoci okamžitě změnit náhled na prostředí a okolnosti.

 * * *

Duše nikdy nespí, je neustále v činnosti. Pracujeme ve snech stejně jako v denním životě. Ve spánku naše duše opouští tělo a je schopná komunikovat s lidmi na jiných úrovních reality. V této době jedná intuitivně a řeší vše, co nezvládáme řešit za stavu bdělosti, takže v této době je moudřejší a znalejší, než v denním stavu. Proplouváme do jiných světů, se kterými nás pojí psychika, která se odráží v našem snu. Proto ve snu můžeme navštívit jiné světy a dostat se do oceánu vědomí, ze kterého všichni pocházíme. Ve dne zadržujeme podněty a impulsy, ale ve snu si dovolíme vše bez omezení. 

 * * *

Mysl dokáže ovlivňovat hmotu a vytvářet a formovat realitu.

Svými myšlenkami si vytváříme celý fyzický svět.

Každá emoce a myšlenka má svoji elektromagnetickou kvalitu a podle toho na sebe nabaluje další myšlenky v kruzích.

 * * *

Pokud na někoho myslíme, vysíláme k němu část sebe a tím mu dáváme svoji energii.

Všechny životy prožíváme najednou.

Čas není řada po sobě jdoucích momentů.
Slova, kterými hovoříte, činy, které konáte, jen zdánlivě probíhají v čase.

 * * *

Nazvěme životy divadelním představením, ve kterém hrajeme určitou roli a každá hra je jedinečná a liší se od ostatních. Zkoušíme různé druhy chování, přístupů, názorů a pozic, které ji mění a rozvíjejí. Každá hra má svoji nápovědu, která herci přichází skrze vnitřní smysly. Střídá se období, kdy jen odpočíváme, abychom načerpali síly, s obdobím akce. Vše, co jsme dělali v minulosti, děláme i nyní, například tanec, hudba, zábava, práce.

* * *

Život bychom mohli připodobnit k malování obrazu. Měli bychom malovat s lehkostí ruky, jinak ztratíme jasnost barev a obraz bude šedý a temný.

Podle obrázku, který někdo namaluje, můžeme posoudit, jak vypadá nitro toho člověka. Zda je zářivé nebo zastřené dle barev, které použil.

* * *

Známe účel každé inkarnace. Abychom se dostali do dalších světů, musíme realizovat své já. Čím více se věnujeme své intuici, tím více se realizujeme a získáváme novou energii, vhled a tvůrčí potenciál. Máte své já v dalších životech, ale jste soustředěni jen na tuto hru, kterou právě hrajete.

Vědomí se chce realizovat
v co největším počtu dimenzí na nových rovinách vědomí. 

Některé osobnosti přicházejí pouze učit herce a rozvíjet je. Ochotně přijímají svou roli, protože vědí, že jim pomáhají k rozvoji. Když hrajeme jednu hru, nevnímáme co je okolo, venku za divadlem. Jsme soustředěni teď a tady.

* * *

Každý si vytváří své prostředí sám. Život a prostředí, ve kterém žijete, jsou jen vaše vlastní výtvory.

Prostředí je pouhý součet vašich znalostí a zkušeností.

Minulé životy se neuzavírají, zůstávají stále otevřené, jako je otevřená stále hraná divadelní hra. Vybíráme si rodiče a prostředí a sami si píšeme scénář.

 * * *

Na jiných rovinách existují odlišné životy, ale všechny bytosti jsou vybaveny vnitřními smysly – city.

Fyzická forma je výsledek koncentrované energie,
struktura způsobená myšlenkami a tím můžeme vytvářet například stíny nebo duchy.

Jsou to formy, které se plně neprojevují ve fyzické formě, ale přesto existují.

Related products

Comments (0)

No comments at this moment

Na tomto webu pro zlepšení vaší spokojenosti používáme cookie a řídíme se všemi zákony ČR a EU.