Kvarteto Zákony Vesmíru

KVARTETO pro malé i velké

Tyto karty jsem vytvořila jako společenskou hru. Kvarteto jsem ráda hrála hlavně v dětství. Tehdy jsem se jejich prostřednictvím učila slušenému chování. Měla jsem tyto karty ráda a mám je ve své mysli dodnes.

Tato hra vás naučí pochopit hodnoty člověka. Díky ní můžete pochopit rozdíl v tom, když něco dělám pro sebe a pro druhé. Když jednám srdcem a když jednám rozumem, když věřím sobě a když uvěřím druhým. Když se rozhodnu sám a když si nechám poradit, když miluji druhé a když mám rád sebe. Když čekám na ocenění druhých a jak ocenit sám sebe. 

Karty jsou určeny pro malé i velké.

****

Současně si prostřednictvím karet můžete každé tři měsíce vyložit, co se právě děje ve vašem životě.

Zamícháte karty a vytáhnete postupně tři karty. První karta bude znamenat, co se právě učíte, druhá karta, co si máte uvědomit a třetí karta, co máte pochopit.

<<>>

Čtveřice tvoří základní hodnoty člověka, a ty jsou:

odpovědnost, láska, tvořivost, ocenění, víra, cíl, rozhodnost, život

1 A) Odpovědnost k sobě

Pokud jsi odpovědný k sobě, dokážeš být odpovědný i k druhým. Nezanedbáš žádnou maličkost a věnuješ všemu usilovnou péči, což tě odmění lepším žitím. Když jsi odpovědný k sobě, nespoléháš na druhé a učíš se být samostatný. Už se nepotřebuješ opírat o druhé, už se o sebe umíš postarat, a to ti dává svobodu.

2 D) Láska k Vesmíru

Nadáváš na vše okolo sebe a hledáš ve všem nespravedlnost? Je to proto, že uznáváš jen svoji pravdu a nevidíš, že vše si způsobuješ sám svojí nevědomostí. Vesmír hlídá tvé kroky a neustále tě učí vidět věci správně. Více rozebírej situace s tím, co ti přinesly za poznání a budeš stále více vděčný tomu, kdo vede tvé kroky k prozření. Tvá láska k Vesmíru bude sílit, protože si budeš uvědomovat, že je to on, který ti dává nejvíce lásky.

3 B) Pro zaměstnavatele

Když nadáváš na zaměstnavatele a tvoje práce tě nenaplňuje, nebo se ti zdá, že ti bere sílu a energii, polož si otázku, zda tě náhodou neokrádají o energii nevyřešené vztahy. Pokud se ještě zabýváš vztahy a nechápeš práci jako prostředek pro přežití, nejsi v souladu s Vesmírem. Měl by sis uvědomit, kdo tě živí a kdo ti dává peníze na obživu, zda tví blízcí nebo je to šéf, který má právo od tebe žádat řádně vykonanou práci. Nejsi ještě vděčný za dary Vesmíru a nechápeš ještě svoji tvořivost a práci jako jedinou hybnou sílu, kterou můžeš dokázat vše.

7 B) Rozhodnutí ve svůj prospěch

Pokud jsi spojen se svým srdcem, tvé srdce ti už nedovolí se rozhodovat ve prospěch druhých. Už se nebojíš zranit druhé svým rozhodnutím, a tím se cítíš dobře. Pochopil jsi, že to byla jen tvá omezení, která se bála druhým dát najevo své rozhodnutí a že když tak učiníš, druzí tě lépe chápou, a ty o ně nepřicházíš, naopak jste si blíž srdci. Díky rozhodnosti dokážeš najít přímý směr v plnění svého plánu. Už nemusíš jít oklikami, už si můžeš dovolit jít přímo. Přímostí získáváš čistotu svojí i svého okolí.

Related products

kvarteto Zákony Vesmíru
  • -20%
Karty

kvarteto Zákony Vesmíru

nakladatelství Zděnka Blechová
9788087413371
472,00 Kč 590,00 Kč
Karty vám poví, co se právě učíte, co máte pochopit a co si máte uvědomit.

Comments (0)

No comments at this moment

Na tomto webu pro zlepšení vaší spokojenosti používáme cookie a řídíme se všemi zákony ČR a EU.