Karty sebepoznání aneb co mi sděluje duše a Vesmír

Co nám karty mají říci

Každý měsíc se dostáváme na naši životní křižovatku a záleží jen na nás, kterou z cest si vybereme  jít dál. Prostřednictvím těchto karet, můžete ovlivňovat své další křižovatky a cesty, protože se budete stávat vědomějšími a tím si budete moci vybírat stále více tu pravou cestu v životě, která vás povede k cíli, k sobě, domů, k duši.

Všichni máme předurčeno, co se máme na planetě Zemi učit. Každý sem vstupuje s určitými dispozicemi pro zvládnutí svého osobního úkolu. Co to vlastně osobní úkol je? Je to schopnost naučit se něco jiného, zaujmout jiný postoj k okolí, k věcem. Je to něco, pro co ...

Jak s kartami pracovat

Karty sebepoznání vám umožní poznat sami sebe i s příčinami nezdarů v životě. Vše je obsaženo ve všem. Polovina těchto karet vznikla tím, že jsem myslela na určitého člověka a namalovala na něj obrázek. K němu mi pak přišlo poselství channelingem. Druhá polovina obrázků byla vytvořena obráceně. Nejdříve jsem si napsala poselství na určitou bytost a k ní pak namalovala automatickou kresbou obrázek. Protože se všichni učíme vše, všichni jdeme stejnou cestou, můžete i vy prostřednictvím těchto karet nahlédnout do svého nitra.

Jak s kartami zacházet.

Karty obsahují 24 karet se čtyřmi obrázky. Zamíchejte karty s obrázkem nahoře, nejlépe 7 x a pak sejměte levou rukou hromádku. Na ní pak položte druhou hromádku karet. Z karet si udělejte vějíř tak, abyste nebyli ovlivněni obrázky. Pokud vám tento způsob míchání nevyhovuje, zvolte si svůj vlastní.

Postup výkladu:

S kartami pracujte tak, že si vždy na měsíc vytáhnete z balíčku po zamíchání jednu čtveřici karet. Informace, které se vztahují k této kartě se vás týkají i když to možná ještě nevidíte. Je to jen otázka času, kdy se tento problém může v malé nebo ve zvýšené míře objevit. Záleží, jak velkou měrou jste závislí na vašem způsobu myšlení.

Kartu mějte na nočním stolku nebo někde, kde ji budete mít na očích a každý den před usínáním si přečtěte znovu sdělení na kartách.Povede vás to k cíli.

Mnoho věcí, i když je slyšíme neustále dokola, nechápeme, ale najednou přijde chvíle, kdy nám to „jako by dojde“ a vy si říkáte: „Jak jsem tohle nemohla vidět nebo pochopit.“ A to je přesně ten okamžik, kdy už začnete svoji látku učení chápat. A tak čím více budete v kontaktu s kartou, kterou jste si vytáhli na daný měsíc, tím více se dají věci do pohybu, neboť vy si postupně začnete uvědomovat souvislosti prostřednictvím situací, které vám budou přicházet do života. Když nemáme informace, nevíme. Když je máme, můžeme pozorovat a začít chápat.

Jak Vesmír říká: „Nevědomost nás činí slabými, vědomost naopak silnými.“

Karty nepokoušejte vícekrát, uděláte si zmatek v mysli a nevyznáte se sami v sobě. Je to jako, když se budete ptát mnoho lidí na názor a každý vám řekne něco jiného. A proto si vytáhněte jen jednu kartu pro určitý měsíc.

Přeji vám radost z tvoření nových cílů a poznání své duše. Teprve, když člověk zjistí, jak co funguje, začne mít radost. A tak karty poznání vás mohou naplnit radostí z většího pochopení věcí okolo nás.

S přáním pohody a radosti na duši          Zdenka Blechová

Výklad karet

První výklad – minulost, přítomnost, budoucnost a moje duše

Myslete na svoji minulost, přítomnost, budoucnost. Z karet si vytáhnete jednu kartu a určíte si dle obrázků, co byste označili za svoji minulost, přítomnost, budoucnost. Poslední obrázek vám poví, co vám vzkazuje vaše duše.

Druhý výklad – můj problém, cesta k vyřešení, výsledek a co mi vzkazuje vesmír

Myslete na svůj problém, který řešíte. Z karet si opět vytáhněte jednu kartu a určete, který obrázek byste zvolili jako svůj problém, druhý obrázek jako svoji cestu k řešení problému, třetí obrázek, co mám z toho pochopit a čtvrtý obrázek vám řekne, co vám k tomu vzkazuje Vesmír.

Když uděláte na sobě změnu nebo dobře zareagujete nebo půjdete s odvahou do nových věcí, vždy dostanete prostřednictvím nějakého člověka růži. To vám vesmír dává znamení, že má radost z vaší změny a vy byste měli přijmout tuto růži jako dar z Vesmíru.

K výkladu karet si můžete přiřadit poselství z vesmíru.

Zvolte si číslo od 1 – 30 a podívejte se, nad čím se máte zamyslet.

Poselství z vesmíru pro všechny

1) Vnímám tento svět jako realitu a z toho pro mě vyplývají další povinnosti v mém životě. Musím si odvodit pro sebe potřebnost všech věcí v návaznosti na svůj život. Musím si utřídit životní hodnoty tak, jak to cítím a pak budu mít ve všem pořádek. Pokud budu tápat mezi vnitřním a vnějším světem, bude to stálé hledání a stálé směřování od ničeho k ničemu.

2) Můžu pro sebe vnímat pěkně celý život. Už jen to, že se ráno probudím s úsměvem je povznášející a účinné. Hledám krásno a můžu ho nacházet stále. Chci se na vše dívat s otevřenými očima a najít pro sebe krásné věci a štěstí. 

3) Selhávám a budu selhávat vždy, když si přestávám důvěřovat. Víra mě posílí v dalších věcech. Důvěřuji si.

4) Hledám láskyplný vztah plný životního štěstí, více opory v druhém a špatně se mi bez toho žije, nemůžu to najít. Můžu zatím najít uspokojení v životní zálibě anebo v meditaci, která může posílit i moje další myšlenky a vjemy.

5) Snažím se vše více vnímat ve svůj prospěch, a ne že se vše proti mě spiklo. Zbavit se svého trápení můžu tím, že se smířím s věcmi, které mě nepřináší užitek. Tím se učím žít.

6 ) Žiji ne proto, abych žila, ale také proto, abych byla prospěšná pro ostatní. V tom je smysl života.

7) Pokud potřebuji v sobě ukojit potřebu citu, nemusím nahrazovat tento cit nikotinem nebo jinými prostředky. Pokud budu v životě spokojená, i tato závislost, jakož i jiné závislosti, zmizí.

8) Pokud trpím depresí, je to dáno mým náhledem na věci. Vidím ve svém životě vše jako nepotřebné a špatné, a nevím, zda to nebo ono dělám dobře. Zda se zachovávám v určitých situacích správně a zda mám vůbec smysl života. Mám pochopit, že vše je zde proto, abych se učila žít a to jak zkušenostmi, tak i tím, co mi kdo radí. Je dobré si nechat občas poradit a ne se příčit radě. Někdy má rada cenu zlata. Zamyslím se nad tím, co slyším a nad tím, když budu jednat dle rad. Zda je mi to k užitku nebo zda je to k neužitku.

9) Musím se naučit pravidlům dávání a braní. To znamená, že když někomu něco dám, nemusí mi to oplácet ani vracet. Je to čistě moje pevná vůle chtít druhému pomoci. Snažím se s druhými jednat poctivě a bez pocitu nadsázky a pocitu viny.

10) Moje podvědomí je mnohdy připraveno na můj růst, ale ne na životní situace, které přijdou, a se kterými se budu muset vypořádat. Je třeba tyto situace přijímat v můj prospěch a se vším se smířit s pokorou pro moji osobu.

11) Své duši udělám největší radost tím, že ji budu poslouchat oč žádá a co mi sděluje, a ne potírat její potřeby svými zájmy. Především dávat přednost zájmům sféry podvědomí se zklidněním mé duše, kdy se naskýtají další a další myšlenky jak přehodnotit můj život. Spěji spíše do sféry vnitřního světa než světa vnějšího.

12) Občas pochybuji o svých schopnostech. Chce to více si důvěřovat a vědět, že ta cesta, po které kráčím, je ta pravá, i když mě občas něco zaskočí. Vše, co se děje, je pouze v rámci učení a ne proto, že by se mi nedařilo. Pokud toto pochopím, budu si moci dopřát klidnějšího a veselejšího života, neboť pochopím, že vše, co se nedaří, se nedaří proto, že to nezvládám, ale proto, že mě čeká cesta, která není vždy pečlivě umetená, ale cesta tvrdší, abych pochopila, co vše je zde k dostání a co je dobré si vybudovat svojí pílí. Leccos můžu dosáhnout, ale pozor na násilí, vše je dobré budovat klidnou a mírnou cestou.

13) Mám se zamyslet nad tím, co dělám a proč to dělám. Sama vnímám, že ten shon, který okolo sebe vytvářím mi neslouží k užitku, ale k více nepochopení. Teprve až si uvědomím, jak nakládat s přírodními statky, vytvořím si nový svět plný pochopení a pro mě zde již nebude vládnout spěch a negativní hodnoty, ale bude zde pro mě více světla a porozumění.

14) Mám se zaobírat tím, že v životě nemusí být vše podle mých představ, ale že je dobré se zastavit a spíš žít život tak, jak je mi předkládán než tak, jak o něj usiluji

15) Někdy příliš přemýšlím o životě a uniká mi přítomnost. Přestávám vstřebávat názory ostatních a řídím se svojí osobou, neboť čím více přemýšlím o tom, zda má ten nebo ten pravdu, tím více ztrácím pevnou půdu pod nohama a nevím si sama se sebou rady. Bylo by lepší si položit otázku: Co chci v životě dosáhnout a kde je můj životní cíl a pak se můžu řídit touto cestou

16) Je třeba rozvíjet nejen psychickou stránku, ale také tělesnou stránku v podobě sportů

17)  Příliš se zaobírám otázkou financí a proto jsem v životě nespokojena. Nejraději bych vlastnila větší obnos, abych si mohla koupit vše, co je mi dostupné a myslím si, že právě zde by pro mě bylo největší štěstí. Ale nechápu, že to štěstí není v penězích, ale v mé životní jistotě být sama sebou a být se sebou spokojena a ne v tom, že budu spokojena pouze finančně a proto to chce přestat závidět a více věřit ve vlastní hodnoty

18) Chci se změnit a nedaří se mi to a podléhám depresi a stále více a více a je to proto, protože si nevěřím, že bych mohla být jiná. Chce to najít v sobě více sebedůvěry a bude se dařit

19) Celý život hledám a nenacházím. Chce to zpomalit životní rytmus a najít nové vnímání skutečností a zamyslet se nad tím, co pro mě má největší smysl. V tom najdu svoji novou životní cestu, ale určitě to není v pozemských statcích a to dobře cítím a proto hledám sama sebe

20) Občas mám potíže psychického rázu, neboť mě více trápí to, že neumím s lidmi zacházet jak bych chtěla. Občas přijdou situace, které se mi úplně vymknou z ruky a já pak přemýšlím o tom, co jak udělat a mrzí mě, že jsem tak zareagovala, že bych mohla být více vůči tomu druhému tolerantnější a že jsem se prohřešila. Tyto myšlenky pak sužují moji mysl více než je zdravé. Je dobré na vše nahlížet, že se stalo, že jsem se poučila a že není třeba se tímto více zaobírat.

21) Můžu ostatní vyslechnout, ale ne jim příliš zasahovat do života. Můžu jim dát radu typu: Já bych to řešila tak a tak a více se tímto nezaobírat. Více danou situaci nesledovat. Nenechám se přepadnout pocity okolí, které napadají moji mysl více než je zdrávo.

22) Myslím si, že nemůžu říci své pocity, že by ten druhý reagoval špatně. V žití záleží na formě podání. Pokud zmírním tok svých myšlenek a partnerovi řeknu otevřeně své pocity ve formě pohody, vše se vyřeší a on bude rád, že jsme se spolu sblížili, a že si o tom můžeme otevřeně popovídat.

23) Vše, co v životě činím, činím ze své vůle a pokud si myslím, že jsem ovládána, není to pravda, neboť to, co chci učinit můžu, a co nechci, nemusím. Pokud hledám pravdu a porozumění v situacích u jiného člověka než u sebe, jsem na špatném místě a nemůžu se hnout z místa.

24) Někdy už nevím, jak čelit nepříjemným situacím a zde je třeba si uvědomit, že vše, co činím není jen vjemem mého okolí na moji osobu, ale především obráceně. To značí, že musím hledat právě v sobě své chyby, které vnáším do svého jednání a pak se mi nedaří. Je třeba svoji práci vykonávat nejen ku prospěchu svému, ale především ku prospěchu ostatních, aby z toho měli radost. Bude mě to naplňovat více klidem než když to konám pouze pro sebe.

25) Vše vychází z podstaty člověka, ne z podstaty okolí a proto je dobré, nalézat sama sebe a ne, abych se snažila podvolovat okolí.

26) V zaměstnání se zaobírám věcmi, kterým by bylo zapotřebí věnovat pozornost, než věcem, které mě oslovují. Začínám přemýšlet, jak bych se mohla v zaměstnání více angažovat a bude se mi dařit najít větší postup. Nalézám porozumění pro stavy věcí v zaměstnání pro sebe a již se neptám sama sebe, jak ještě dlouho tu budu a zda se mám více snažit, abych zde vydržela dlouho. Bude se mi pak pracovat jinak než dosud.

27) Prožívám období zmatků a neklidu a je to zbytečné, neboť vše se časem vyřeší samo a to k mojí plné spokojenosti. Zůstávám v pokoji a klidu a vím, že vše je k dobru.

28) Zklidňuji se a nechávám si všechno ještě jednou přehrát ve své hlavě. Ptám se: Čeho chci v životě dosíci a co bych chtěla od života a pak se rozhodnu. Vše záleží jen a jen na mém rozhodnutí, které za mě nikdo neudělá. Zvažuji, co je pro mne do budoucnosti dobré a co bych ráda měla a co bych ráda v budoucnosti rozvíjela a podle toho se zachovám. Není dobré se jen a jen spoléhat ve svých myšlenkách na rozhřešení situace od jiných lidí, ale především si sama dát otázku, co je pro mě důležité a co ne. A proto si dávám více práci o sobě zapřemýšlet a vybrat si jednu ze schůdných cest.

29) Mnoho jsi pracovala a nyní potřebuješ odpočinek. Snaž se co nejvíce pobývat v klidu a nacházej stále více klidu v duši a ne v ostatních. Příliš se snažíš všem vyjít vstříc a nedbáš na sebe.

30) Máš v sobě zpracovávat více reality v součinnosti s časem. Zdá se ti občas,  že vše strašně rychle letí a ty nezvládáš věci tak, jak bys chtěla? Měla by ses naučit, že čas není tvým nepřítelem, ale ty sama si z něho nepřítele děláš.

Related products

Comments (0)

No comments at this moment

Na tomto webu pro zlepšení vaší spokojenosti používáme cookie a řídíme se všemi zákony ČR a EU.