Karty Ctností a nectností

Úvod ke kartám

Každá duše se učí být celistvá, sjednotit v sobě klady a zápory. Člověk v sobě má obojí a záleží, čeho je v jeho osobnosti více. Čím více kladů, tím méně učení. Čím více záporů, tím více učení, aby se mohl dostat do rovnováhy a napravil v sobě svého ducha – myšlenku k čestnosti. A tak se stále prostřednictvím druhých poznáváme a nacházíme si svoje slabiny, které na nich vidíme. I já si uvědomuji, že všechna má díla – knihy, karty a CD jsou vývojem mého zrání.

Tyto karty vznikly v době mého návratu z Atlantidy – obrazně. Každý rok pořádám meditační kurzy v Itálii, která je pozůstatkem Atlantidy. Letos v roce 2013, když jsem projížděla do Itálie Alpami za bílého dne, najednou mi v duši zazněla poselství z roku 1998: Zemí tvojí byla a bude Atlantida, která bude objevena v podhůří hor.  Vždy jezdím přes noc do Itálie a nyní přes den jsem mohla obdivovat krásu hor a do uší mi zněly tóny italských skladeb. Tak krásně se tyto dvě scenérie doplňovaly – hudba a hory, že jsem začala plakat dojetím, a do toho mi hlasy říkaly: „Dostáváš dar.“ Teprve nyní jsem pochopila, že jsem se ve svém nitru vrátila zpět do Atlantidy, kde začala moje cesta a teprve nyní se stávám celistvou, protože tam ještě každý celistvý byl.

* * * * * *

Tyto karty bych nemohla napsat na začátku své cesty, ale nyní mi přicházely informace samy, aniž bych o každé vlastnosti musela dlouho přemýšlet. Když se poznáte, máte v sobě vše. Vším jste na své dlouhé pouti životem museli projít, abyste se sjednotili a stali se vším. A tak každá duše musí vyvážit své kladné a záporné stránky osobnosti v jednotlivých životech. V tom je Boží spravedlnost pro všechny stejná. Všichni se musí naučit vše, aby mohli splynout s přírodou a být jí nápomocni. Z přírody jsme vzešli a mateřské lůno je čisté, ale na své cestě jsme se mnohým zašpinili. Vše nečisté musíme odložit, abychom si mohli znovu obléknout čistý šat a jít zpět ke svému zrodu a počátku. A zda ten počátek bude znovu na Zemi, kam putujeme se učit anebo v nebeských výšinách, kde je už jen lidské štěstí a žádné učení, to záleží jen na nás, jak se zhostíme svého učení. O této cestě vypráví i mé meditační CD „Zasvěcení do vesmírných pravd.“

* * * * * *

A tak vám přeji na vaší cestě hodně píle, vytrvalosti a trpělivosti, neboť jak mi Vesmír na začátku mé cesty neustále kladl na srdce: „Bez těchto hodnot nelze dojít k cíli.“

Návod na výklad z karet

Na každou níže uvedenou otázku vytáhněte z balíčku jednu kartu, kterou pak vrátíte zpět. Na každou otázku tedy taháte ze všech 24 karet.

 1. Jaká moje vlastnost je v mém popředí?

 2. Které vlastnosti mám nejméně?

 3. Jakou vlastnost jsem se učila v minulém životě?

 4. Jakou vlastnost se učím v tomto životě?

 5. Jakou vlastnost se budu učit v budoucnosti?

 6. Jaká vlastnost je mojí slabinou?

 7. Jaká vlastnost je mojí silnou stránkou?

 8. Na jakou vlastnost si mám dát u druhých pozor?

 9. Jakou vlastnost si přináší náš rod?

 10. Jakou vlastnost si přitahuji na druhých?

 11. Jakou vlastnost hledám u druhých?

Tyto karty jsou učebnicí vašich světlých a stinných stránek. Stačí si na každý měsíc vytáhnout jednu kartu a přemýšlet o ní ve svém životě. Bude vám ukazovat cestu a učit vás jiným postojům díky situacím, které vám v daném měsíci budou přicházet do života. Stačí jen bedlivě pozorovat vše, co se děje a díky informacím z karty si uvědomit, proč se tak děje. Sebezpytováním nejvíce vyroste vaše duše. 

1) Smilstvo

Je ti jasné, že s kolika muži nebo ženami se vyspíš, tolik energie do sebe nasaješ?

Každý člověk má nějaké klady a zápory, a ty jsou obsaženy v jeho energii. To znamená, že sloučením energií se buď tvá energie díky energii druhého zlepší, nebo zhorší. Všechny klady a zápory se znásobí.

Je zapotřebí si dobře vybírat, s kým se pomiluji. Ani si neuvědomuji, že různé výtoky se můžou projevit na mém těle až za půl roku, a když se vyspím s člověkem, který bere marjánku nebo drogy, načerpám do sebe nejistotu, která se projeví v mém životě strachem a přetlakem energie v těle. Když se vyspí člověk čistý s člověkem nečistým (závislým), člověk čistý se znečistí od člověka nečistého, a člověk nečistý se pročistí od člověka čistého.

Sex většinou vyhledává člověk, který potřebuje obětí. Nemá se rád, neumí si vyhovět, neumí cítit své potřeby a potřebuje někoho, kdo bude cítit jeho potřeby a bude mu je naplňovat. Ale když nejsem plná sama sebou, spokojená sama se sebou, nebudu nacházet spokojenost ani prostřednictvím sexu. Bude se mi zdát, že mě ten druhý neuspokojuje, že to není ono. Moje duše ví, že sexem nenahradím lásku k sobě, a pokud se budu hledat prostřednictvím sexu, budu stále více ztrácet svoji hodnotu. Až jednou pochopím, že sexem svoji hodnotu nezískám, ale tím, že si budu dopřávat dotyky. Dotyky v jakékoliv podobě a čím více si dopřeji vše, co cítím, že mi udělá radost, na co mám chuť, tím více se spojuji se sebou a s Vesmírem. Čím více se spojím se sebou, tím více budu cítit, že nepotřebuji dotyky druhých, protože dotyky Vesmíru mám neustále. Když se člověk spojí se svojí duší, prožívá kosmický sex, neustálé opojení dotyky Vesmíru. Cítí něžnost, lásku a pochopení v každém okamžiku shora, a tím přestane toužit po objetí od druhého, protože ví, že obětím druhého ztrácí tento kontakt. Stále více se budeme všichni blížit kosmickému sexu, který je trvalý a není postaven na vydírání, ústupcích, útrpnosti a nenaplnění. Naopak tento prožitek prostřednictvím vesmírného působení je stálý a člověk si ho nebude chtít nechat vzít stykem s druhými.

A tak v budoucnosti bude sexu ubývat, abychom všichni mohli splynout v kosmickém sexu, kde budeme všichni spojeni srdcem a nebude zapotřebí splynout s druhým, protože člověk splynul sám se sebou.

Symboly na kartě

Poloobnažená žena stojí na okraji propasti a shlíží se v zrcadle. V něm vidí svoji pravou podstatu, kterou symbolizuje opice, jako vzor chlípnosti. Opici i objímá. Přitom šlape po knihách, protože smilstvo opovrhuje jakoukoli vírou a věděním. U nohou jí leží pytlík peněz, za které se prodává. A v dálce vidíme zástup mužů, kterým se prodává. Chce se líbit. Žije sexualitu, a proto je oblečena v zářivých šatech oranžové barvy, která představuje druhou čakru.

2) Závist

Komu co závidíš?

Nemáš komu co závidět. Všichni se pohybujeme v pěti životních rytmech. Nejdříve plyneme, pak přijde životní zkouška, která způsobí náraz v našem myšlení, začíná chaos, pak následuje lyrika, kdy se litujeme, sebezpytujeme a přichází klid. Toto se v našem životě neustále opakuje v rámci učení. A tak někdo zrovna plyne, někdo je v nárazu, někdo v chaosu, někdo v lyrice a někdo v klidu. Proto není komu co závidět, všichni se učíme to, co máme každý ve svém životním plánu, jen každý jindy. Většinou závidíme, když vidíme někoho, kdo je zrovna v klidu nebo plyne, protože my zrovna prožíváme náraz, chaos nebo lyriku.

Sama jsem si to uvědomila před léty na sobě. Potkala jsem přítele, který mi vyprávěl, jak je šťastný. Právě se oženil, čekal dítě a podnikání mu fungovalo. Najednou jsem pocítila závist. Až jsem se toho lekla. Myslela jsem si v té době, že už ji nemám a bylo to pro mě překvapením. Následně mi došlo, že závist vznikla z toho, že mně v té době podnikání nešlo, měla jsem mnoho starostí a on mi říkal, jak jemu vše dobře běží. Když jsem si pak popovídala s jeho ženou, dozvěděla jsem se, že ona vidí jejich vztah jinak než on a není v něm tak šťastná, jak mi líčí jejich vztah on. Bylo to pro mě tehdy velmi poučné. Uvědomila jsem si, že vždy pod každou pokličkou něco je.

A tak nezáviďme druhým, vždyť oni jsou na tom stejně jako my. Všichni jdeme stejnou cestou učení. A to co vidíme, nemusí být skutečná realita. Můžete například závidět někomu vztah. Mám známého, který už 30 let chodí se svojí manželkou nakupovat a všichni si myslí, jak je to dokonalý pár. Ale když s ním mluvím, vše je jinak. Když jsem měla problémy se zaměstnanci, záviděla jsem druhým, že se zaměstnanci problémy nemají do té doby, než jsem si o tom popovídala s jiným známým a zjistila jsem, že se potýká se stejnými problémy. Závidět druhým můžeme i to, co oni mají a my nemáme, nebo to, co oni umí, a my neumíme. Ale vše můžeme mít a vše můžeme umět. Vše získáme jedině svojí zásluhou. Svojí píli a trpělivostí. I to, že někdo něco má nebo umí, mu nepřišlo zadarmo, on si to musel svojí prací vybudovat v minulosti a je jedno zda v tomto životě nebo v minulých životech. Vždy všechny dary, které máte, jste si zasloužili svojí prací, nic jste nikdy nedostali zadarmo. Vše, co umíte, je zásluhou vašich skutků minulých a vše, co vlastníte, je darem za vaše činy v minulosti.

A tak pokud se chcete zbavit závisti, začněte svojí pílí trpělivě směřovat k budoucnosti. Nic není zadarmo, ale vše se dá získat, když chci a dám si cíl.

Symboly na kartě

Závist je vychrtlá stařena, která si hryže svůj jazyk a závistí se ujídá. Svým myšlením se dostává na poušť, kde jako po vodě prahne po všem, co mají ti druzí. Jako fata morganu vidí okolo sebe věci, které závidí.  Jednou je to hezký dům, podruhé nové auto sousedů, nebo hezký vztah kamarádky, anebo majetek. Její tělo ovíjejí hadi, kteří jí do krve vstřikují jed závistivosti. A u nohou jí štěká vzteklý pes. Její kůže dostává zelenavou barvu – úsloví: „Byl zelený závistí.“

3) Pomluva

Koho vynášíš do nebe a koho haníš?

Víš, že si tím způsobuješ problémy v životě? Přesně tak, jak posuzuješ, se ti vše v dobrém či ve špatném vrací zpět a nemusí to být prostřednictvím osoby, kterou pomlouváš, ale i prostřednictvím jiných osob, které ani neznáš. Všichni jsme součástí Vesmíru a každá naše myšlenka putuje do vesmírného kola štěstí. Vše, co vyprodukuji jako negativní myšlenky, se obalí touto energií a vrací se mi v čase zpět. Vše, co vyzářím jako štěstí a lásku, se obalí štěstím a láskou a já stále více cítím přítomnost Vesmíru. Ve Vesmíru se vše kladné přitahuje k sobě, ale zrovna tak negativní myšlenky přitahují negativní situace. Znáte to sami ze svého života, když se něco nepovede během dne, už další karamboly nezávisle na sobě přicházejí. Když negativně myslíme, negativní situace se objevují v našem životě a negativní lidé přicházejí. Přitom to, co je pro nás ve skutečnosti negativní, je jen to, co neumíme a s čím neumíme zacházet.

Dříve pro mě každý člověk, který se usmíval, byl pozitivní, protože i já jsem se uměla jen usmívat a snažila se vyvarovat konfliktů. A tak jediné, na co jsem se zmohla v této fázi, bylo pomlouvat toho, kdo se ke mně nechoval dle mých představ. Když jsem se naučila jít i do střetů a nebát se jich, začaly pro mě být osoby, které jsem dříve považovala za negativní, pozitivní a naopak lidé, kteří se jen usmívali a nechtěli nic řešit, začali být pro mě negativní. A tak sami si tvoříme život svým přístupem k životu a k druhým. Když neumíme být přímí, snažíme si ulevit alespoň po straně tím, že daného člověka očerníme, ale tím si další černotu k sobě přitahujeme. Když nejsme přímí a jsme povrchní, máme i povrchní život a nechceme jít do hloubky vztahů. Jako když mi jedna paní řekla: „Já radši nechci nic vědět, třeba bych se o sobě něco dozvěděla.“ A to by byl problém, protože by se musela zaobírat sebou a ne druhými. A tak jediná cesta, která vede dál, je jít bez bázně a hany k přímosti. Jít přímo do jádra problému a ne ho obcházet pomlouváním a ulevováním si u druhých. Tím si jen pohorším v životě, protože neřeším a jen nadávám. Přitom situace, která se mi nelíbí, mě učí. Je to jako když se budete chtít naučit anglicky a budete nadávat na učitele anebo na samé učení angličtiny. Když budete o angličtině jen mluvit s ostatními a pomlouvat učitele, nikdy se jí nenaučíte. Naopak pokud si uvědomíte, co vám může angličtina přinést za bohatství v lepší orientaci ve světě, budete se více snažit naučit konverzaci ve vám neznámé řeči.

A tak je to i v životě, když budete s druhým o problému mluvit, učíte se společnou řeč a porozumět si, když nebudete chtít konverzovat, nikdy si neporozumíte. Čím více budete přímí, tím přímější budou ostatní k vám, a tím čistější vztahy vám budou přicházet do života. Budete žít v čistotě, a tím i žádné pomluvy k vám přicházet nebudou. Pokud k vám přicházejí pomluvy, je to tím, že je ještě sami vypouštíte. A pokud ještě žijete pomluvy, je to tím, že se bojíte zranění, a proto o problému nemluvíte s dotyčnou osobou, se kterou nemáte vyřešenou situaci.

Symboly na kartě

Žena s tváří zlomyslného dítěte plazí svůj ostrý jazyk. V rukou drží hořící otep slámy a jak je zaujatá ostatními, ani si neuvědomuje, že jí oheň zachvacuje vlasy. Oheň jako symbol je i všude okolo ní, protože pomluva se šíří rychlostí požáru. Šaty jí zdobí různé masky, které si v přetvářce nasazuje a dle potřeby mění. Pomluva obyčejně bývá lží. Proto i ona daleko nedojde, má dřevěnou nohu. Na rameni jí sedí kavka. Pták, který byl v minulých dobách chován, jako nyní papoušci, často se naučil mluvit, ale bez rozmyslu opakoval vše, co zaslechl.

4) Lehkomyslnost

Myslíš si, že peníze nepotřebuješ k životu, a že vždy budou?

Lehkovážně uvažuješ o životě. Myslíš si, že se vše udělá samo, že se vše vyřeší samo, že peníze přijdou samy, a proto i díky svému myšlení, stále narážíš. Klidně každému vyjdeš vstříc, protože si myslíš, že až budeš potřebovat ty, zase vyjde vstříc on tobě. Klidně každému půjčíš peníze, protože až ty nebudeš mít, myslíš si, že zase oni půjčí tobě. Klidně každému pomůžeš, protože až ty budeš potřebovat pomoc, myslíš si, že zase oni pomůžou tobě. A takto jednáš jen proto, že se bojíš stát na vlastních nohách. Proto se tak snažíš pomáhat druhým, abys je mohla mít ve své moci a nebyla jednou na vše sama. Ale právě taková situace, kdy na vše budeš sama, musí přijít, abys dozrála a nechtěla se stále opírat o druhé. Všechny duše se učí navzájem, a ty duše, které tě nechají ve štychu, jsou pro tvůj růst důležité. Kdyby ti kdykoliv pomohly, jako pomáháš kdykoliv ty jim, nikdy bys nepochopila svoji naivitu a byla bys stále ta malá, která potřebuje ty druhé okolo sebe. Ale ti druzí tě jen využívají a ty to nevidíš, protože slepě věříš v jejich pomoc a přitom slepě pomáháš ty jim.

Nastal čas vzít život do svých rukou a přestat snít. Začít žít realitu a vidět věci skutečně takové jaké jsou. Třeba až se začneš dívat, pochopíš, co jsi žila a bude to pro tebe těžké. Ale moudrost přichází po nabité zkušenosti, a tak se neboj dívat na věci i z hlediska rozumu a ne jen z hlediska citu. Když máš srdce pro druhé, každý si ho může vzít a tobě pak nic nezbývá. Když se začneš pozorně dívat, třeba se ti to vše nebude líbit, přestaneš dávat ostatním a o to více, můžeš dát sobě. O co více budeš dávat sobě, o to více ti může dát i Vesmír, který jen čeká, kdy už pochopíš, že to naplnění, které hledáš prostřednictvím druhých, je jen slepá kolej. A proto se vydej po správné koleji a dojdeš k naplnění.

Lehkovážnost se může projevit i tím, že budeš spoléhat na svoji představivost a věřit, že se ti vše splní. Že budeš spoléhat na dary, které k tobě přijdou samy. Na nic nečekej, nic nepřijde bez tvé píle a cílevědomosti. Dej si pevný cíl a jdi si za ním. Tím můžeš přetvořit svoji lehkovážnost v odpovědnost k sobě. Když jsi lehkovážná k sobě, jsi lehkovážná i k druhým a druzí jsou lehkovážní k tobě. Když budeš odpovědná k sobě, budeš myslet na následky svých činů a to, co ti to může přinést v budoucnosti. I ostatní se pak k tobě budou chovat odpovědně. Nezoufej a začni hledat cestu z pekla ven.

Odpovědnost vede do nebe, lehkovážnost vede do pekla. Začneš být uvězněna stále více ve svých pochybnostech o sobě, když od druhých nebudeš dostávat to, co jim dáváš ty. A o to více se budeš snažit se zavděčit, aby tě měli rádi a abys o ně nepřišla. Ale o co více se budeš snažit, tím více budeš přicházet o ně i o sebe.

Symboly na kartě

Bezstarostná dívka tančí v krásném sále. Její výraz ve tváři naznačuje marnivost a veselí. Ve své naivitě uvěří každému, kdo se na ni hezky usměje, ale vůbec nedomýšlí, jaké to pro ni může mít následky. Neuvědomuje si, že je v celém sále sama, že se má naučit spoléhat jen sama na sebe. Než toto pochopí, čeká ji ještě mnoho pádů.

5) Láska

Koho máš nejraději a koho nesnášíš?

Pokud ještě dokážeš na tuto otázku odpovědět, nežiješ v lásce, ale v rozumu. Pokud nenacházíš odpověď na tuto otázku, už žiješ všeobjímající lásku. Toho, koho máme nejraději, pro toho bychom udělali vše, protože se bojíme, že by se nám bez něj těžko žilo, případně že bychom bez něj nepřežili. A člověka, kterého nesnášíme, ve skutečnosti nesnášíme pro jeho vlastnosti, se kterými bojujeme sami v sobě.

Když duše pozná všechny svoje klady a zápory, nemá s kým bojovat a nemá koho upřednostňovat. Tam se rodí skutečná láska, plná moudrého náhledu na vše, co se děje. Pravá láska vzniká poznáním, které se naplnilo zkušenostmi. Pravá láska ví, že vše, co se okolo ní děje, se děje v rámci učení a ví, že všichni směřují do vesmírného oceánu, aby splynuli se vším. A tak člověk, který žije v lásce, splynul sám se sebou, naučil se kontaktu se svojí duší, a tím v sobě našel moudrého přítele, partnera, rádce a ochránce. Proto dokáže přijmout každou další duši takovou, jaká je v rámci svého zrání a nesoudí ji ani neodsuzuje. Láska žije v souladu se vším okolo sebe, člověk splynul nejen se sebou, ale i s přírodou a s celým Vesmírem. Proto neustále vnímá dotyky Vesmíru, které jsou stále s ním a jsou všude přítomné. Člověk už žije v jiné lásce než v té pozemské, kdy k sobě někoho hledá. On žije v lásce nebeské, a tam už k sobě nikoho nehledá, protože našel vše v sobě. Stálo ho to mnoho životů, mnoho sil, mnoho sebezapření, mnoho utrpení, mnoho bolesti, mnoho ztrát, a proto je tak rád, že došel k cíli a váží si ho.

Už nehazarduje se svým srdcem, ale patřičně si ho chrání, aby znovu někomu neuvěřil a neuvrhl se opět do karmického kola štěstí a neštěstí. V lásce je člověk pevně ve svém středu, a tím že si věří a dokáže se opřít o sebe a dokáže si poradit, už nehledá nikoho, komu by chtěl uvěřit, protože ví, že by mu vzal sebedůvěru. Nehledá nikoho, o koho by se mohl opřít, protože ví, že by ztratil svoji sílu a nehledá nikoho, kdo by mu dával rady, protože by zradil sám sebe ve své cestě. Láska má v sobě moudrého ducha, který ví a zná, má v sobě světlo, které svítí nejen jí, ale i druhým na cestu a má v sobě požehnání celého Vesmíru. Šťastný ten, který toho vše pochopí a nešťastný ten, který hledá záchranu své duše v druhých.

Vesmír říká: „Když si budeš chránit své srdce, budeš chráněn Vesmírem, pokud zaprodáš své srdce někomu, ať tě ochrání on.“ A my v rámci hledání lásky občas své srdce ztratíme pro někoho. Pak jsme bez ochrany Vesmíru, protože jsme uvěřili v lásku pozemskou skrze někoho a tam ztrácíme lásku nebeskou.

Mnoha zkušenostmi si musíme přijít na to, že ten v koho jsme uvěřili, nám nemůže dát ochranu, oporu a víru, abychom se pak vrátili k sobě a dokázali chránit své srdce, našli oporu v sobě a mohli žít i ve své víře ve Vesmíru.

Symboly na kartě

Na kartě žena jde po cestě obklopené růžemi. Růže dostáváme vždy za vykonanou práci na sobě v duchovní oblasti. Žena je jimi obklopena, což značí i ochranu, kterou jí dává Vesmír. V náruči má své vnitřní dítě, svou duši. Je na ni plně soustředěna, už ví, co duše potřebuje, aby byla spokojená a šťastná. Láska Vesmíru jí prostupuje, což značí mandala srdce, která je za ní. Za ruku žena vede další dítě, což jsou ti, kteří už poznali její kvality a nechají se vést její intuicí. Ženy, které již poznaly svoji hodnotu a jsou objektivní ve své lásce – nikdo jim není blíž, nikdo jim není dál –, dostávají od Vesmíru jako dar partnery, kteří je uctívají a nechají se vést k duchovnímu povznesení, kde nakonec splynou v jednotě, z které se kdysi oddělili.

Related products

Comments (0)

No comments at this moment

Na tomto webu pro zlepšení vaší spokojenosti používáme cookie a řídíme se všemi zákony ČR a EU.