Egyptský tarot lásky

Egyptský tarot lásky

Učí nás porozumět našim partnerským vztahům. Obsahuje základní karty Velké arkány a dvě karty navíc, a to kartu Osudový partner a Duchovní partner. Každá karta tarotu vám ukáže váš postoj ve vztahu, a jak je třeba změnit náhled, aby vztah mohl fungovat. U každé karty jsou otázky k pochopení. Když se nad nimi budete zamýšlet, budete stále více rozumět tomu, co žijete. U každé karty je také mantra, která vám bude pomáhat měnit vaše myšlení, a tudíž i vaše vztahy. To, co žijeme v partnerských vztazích, žijeme i s ostatními lidmi, takže si můžeme prostřednictvím mantry změnit celý život.
Vesmír říká: „Jak myslíš, tak konáš, a tak si tvoříš celý život.“ Poselství k těmto kartám mi přišlo channelingem během dvou večerů. Vesmír chce, abyste už mohli žít láskyplné vztahy, a pomáhá nám neustále. A tak i tyto karty jsou pomocí Vesmíru vám k nalezení pravé lásky.

Ukázka z karet

Jak s kartami pracovat

Každé 3 měsíce si vytáhněte jednu kartu a nad tou celé 3 měsíce meditujte. Čím více se kartou budete zabývat, tím vám bude vše jasnější, protože vám informace z karty budou docházet v každodenním životě. Zamýšlejte se nad otázkami a mantru každý den opakujte 3 x za sebou pravidelně bez přerušení celé 3 měsíce. Po prvním měsíci uvidíte malé krůčky v tom, že si budete uvědomovat, že toto jste dosud neviděli a toto byste nikdy neřekli. Postupně vám více budou docházet souvislosti a najednou vám vše dojde. K tomu je však zapotřebí trpělivost a píle. To znamená každodenní opakování mantry bez přerušení. Po 3 měsících můžete vidět zázraky ve svém životě. Může se vám zdát, že se váš partner změnil, ale to jste se změnili vy, a proto realita okolo vás je jiná. Svět okolo nás je vytvořen naším myšlením, a když ho změníme, změní se život okolo nás a my najednou žijeme něco jiného. Do vašeho života budou přicházet i různé výzvy, které vás budou nabádat ke změně. Nebojte se naslouchat své intuici, být zajedno s vaší kartou tarotu, kterou jste si vybrali na dané 3 měsíce, a přijímejte změny. Neublíží vám, ale přicházejí vám pomoci, i když se to tak v dané situaci nemusí jevit. Pokud budete věřit Vesmíru, časem vám změna přinese ovoce. Ale musíte věřit a nesmíte pochybovat. Nečekejte, že zázraky přijdou bez vaší přičinlivosti. Vesmír vás povede ke změnám, ale udělat je za vás nemůže.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

III. Císařovna

Chceš vládnout ve vztahu jako tvoje matka, ale nedaří se ti? Je to proto, že se máš naučit vládnout svému životu a ne životu druhých. Nikdo nemá právo rozhodovat za druhé, každý se má naučit rozhodovat sám za sebe. Nesnaž se získat pozornost druhého tím, že se mu budeš snažit radit, jak co má dělat a pomáhat mu. Budeš mu škodit a časem se ti to vymstí. Ten druhý ví nejlépe, co má dělat a nepotřebuje tvé rady. Je to jen tvá manipulace k tomu, abys mohla toho druhého vlastnit. Aby poznal, jak jsi pro něho důležitá. Ale dokud nepoznáš, jak jsi důležitá sama pro sebe, nemůže poznat ani ten druhý, jak jsi důležitá pro něho. Když partner uvidí, že se o sebe staráš, bude se o sebe také starat. Je to nakažlivé a co dělám já pro sebe, to samé se snaží dělat i ten druhý pro sebe. Ale nelze se dostat do přízně druhého přes pomoc jemu. Tím si časem zasloužím jen nevděk, protože časem mi může partner vyčíst své neúspěchy tím, že jsem mu špatně poradila. A proto se snaž radit hlavně sama sobě, protože když to neumíš, máš tendenci radit druhým. Veškerou pozornost směřuj k sobě a neboj se, že ten druhý to nezvládne. On to zvládne, pokud mu dáš důvěru. Pokud se o něj bojíš, asi ho skutečně nemiluješ, protože skutečná láska tomu druhému věří a nepochybuje o jeho schopnostech. Ale rozumová láska pochybuje, a proto chce vlastnit.

Otázky k pochopení:

Proč se snažím řešit věci za druhé?
Co tím sleduji?
Proč neřeším své věci?


Mantra

Řeším je to, co se mě týká a co se mě netýká, neřeším.
Dávám druhým prostor k řešení.

XIV. Mírnost

Co ti brání dávat najevo své emoce? Proč je neustále potlačuješ? Ten druhý si pak myslí, že žádné nemáš. O co více ty nemáš emoce, o to více je musí mít on. Pak se divíš, že se jeho agresivita stupňuje, když k ničemu nic neříkáš, nedáš žádné stanovisko? Pokud se nebudeš bránit a necháš všemu volný průchod bez svých hranic, hrozí ti, že tě ten druhý může i fyzicky napadnout. Ten druhý totiž chce, aby ses začala chovat přirozeně a ne uměle jako loutka. Je zapotřebí ukázat, že se nebojím střetů a jsem odhodlaná bránit své zájmy. Nebát se říci tomu druhému pravdu do očí. Když to dokážeš, zjistíš, že to není tak těžké, jak se ti zdálo. Jdi přímo do srdce toho druhého a ne oklikou. Pokud se budeš bát jádra problému a budeš zůstávat na povrchu, ten druhý ti nebude rozumět a budete si stále dál. Váš vztah bude zrát na čistotě úmyslu a bude hynout pod tlakem a tíhou toho, co neumím vyjádřit. Chceš mít čistý vztah a přitom nejsi čistá sama k sobě, když neříkáš, co cítíš. Je zapotřebí se pomalu a jasně začít vyjadřovat. Stačí jednou větou. Nesnaž se věci příliš omílat. Řekni jasně, co chceš, co cítíš, pro co jsi se rozhodla, a neboj se následků svých činů. Vše je zapotřebí se učit, a pokud se chceš naučit čistotě vztahů, uč se pozvolna s druhým mluvit na rovinu bez zábran. Uvidíš, že to jde. Když to dokážeš, nebudeš si ve vztahu připadat jako pták ve zlaté kleci, ale budeš se cítit jako Fénix, který povstal z popela.

Otázky k pochopení:
Co v sobě potlačuji?
Kde vznikl můj problém?
Umím si chránit svůj prostor?
Dávám druhému hranice?

Mantra

Učím se každý den říkat alespoň jednu obtížnou věc,
kterou mám na srdci.
Nepotlačuji to, co cítím a učím se ctít své pocity.

XXIII. Osudový partner

S tímto partnerem jsi prožila mnoho životů a stále ho hledala. Ale ty jsi ve skutečnosti nehledala jeho, ale své srdce, které jsi s ním ztratila a on se snažil ti ho ve více životech vrátit. Ale učení je náročné a ty jsi ještě nepochopila, a proto je tu zas, abys už konečně prozřela. Tvého partnera už nebaví ti dávat stále životní lekce, je už unavený z tvého učení. Už by si rád oddychnul, kdybys pochopila. Jakmile pochopíš, stane se zázrak a ty budeš opět žena s velkým“ Ž“ a budeš mít opět srdce na správném místě. Dokud srdce nezískáš zpět, bude tě muset partner stále vyhledávat a nutit ke změnám. On totiž přišel vyvážit tvůj cit a rozum. Buď jednáš příliš rozumově a ztrácíš svoji ženu, nebo příliš citově a ztrácíš svého muže. Je třeba mít správný postoj ke všem lidem okolo sebe a neupřednostňovat jen někoho. Přišel tě naučit skutečné lásce a ta nespočívá v citech k jednomu člověku, ale v nalezení citu k sobě, a tím lásce ke všem. Jakmile najdeš své zraněné srdce, budeš schopná žít vztahy jinak než dosud. Už to nebude o spoutání, sexu, vlastnictví, materiálních hodnotách, ale bude to o porozumění a lásce. Osudový partner si tě přitáhl zjevem a povrchem své osobnosti, protože i ty jsi ještě povrchní. Sex je s ním moc hezký, ale to je vše. Stále se ti bude více zdát, že ti nerozumí, ale je to tím, že chce, abys už konečně porozuměla sobě. Může se stát, že jeho tlak na tebe se bude zesilovat, že se ho začneš i bát, ale je to jen proto, abys zesílila a konečně se dokázala rozhodnout svým srdcem. Jakmile splní svoji roli učitele, odejde. Přišel ti jen vrátit srdce a připravit tě pro duchovní vztah.

Otázky k pochopení:
Co mě na něm přitahuje a co mi na něm vadí?
Co je pro mě důležitější porozumění, nebo sex?
Čím mně imponuje? Co to je, co já nemám?
Čím mě poutá k sobě?

Mantra

Mé srdce už cítí, tudíž už nepotřebuje učení, už jsem si blíž.
Pouštím svého osudového partnera ze svého života,
abych se mohla připravit na vztahy ze srdce.

XXIV. Duchovní partner

Přišel ti do života partner, který už ví, co chce a už tě nepotřebuje opíjet slovy lásky. On tě totiž skutečně miluje, a když miluje, cítí a nepotřebuje to rozumově dokazovat. Možná se ti zdá, že s ním máš málo romantiky, že je to vztah o sourozencích a kamarádství. Ale o to větší hodnotu tento vztah může mít, protože už není poután sexem, porozuměním a nalháváním. Jde o čistý vztah, plný lásky a něhy a je třeba k němu zachovávat úctu. Pokud ještě nejsi spokojená sama se sebou a hledáš něco více, ještě nejsi dokonale spojená se svojí duší, můžeš o tento vztah přijít. Tento vztah ti totiž přišel uzdravit duši, aby se mohla propojit jak s partnerem, tak s celým Vesmírem. Buď jsi už natolik moudrá a pochopila jsi, že toto je cíl a konec tvé cesty v partnerství a ten klid a lásku, po které jsi léta toužila, teď konečně můžeš žít, nebo stále toužíš po dobrodružství a zase se můžeš vrátit zpátky na počátek všech tvých vztahů tím, že přijde někdo jiný, kdo se ti bude snažit zalíbit, a podlehneš svodům. Opět ztratíš své srdce a zase se budeš muset podrobovat zkouškám, abys nalezla své srdce a následně svoji duši. Takže nyní záleží jen na tvém rozhodnutí, co chceš žít, zda ještě živelnost, radost, romantickou lásku, sex a vlastnictví, ale v tomto případě tě tento partner nebude naplňovat. Pokud už nic nehledáš, protože víš, že vše je pomíjivé a vše se odehrává stále stejně, tudíž jsi pochopila hru partnerských vztahů, může tě tento partner přinést do života „klid a mír v duši.“ Zde tvoje cesta po Zemi končí a následuje láska vesmírná, která se odehrává všude ve Vesmíru a ve všem. Už pro tebe není důležitá láska pozemská, protože ty už umíš cítit a city jsi spojená stále se vším. Už tě nenaplňuje vzhled člověka, ale cítíš nitro každé bytosti. Proto tě už nemůže připoutat lež, nečistota, sex, ale poutá tě Světlo, které stále více nacházíš ve všem okolo sebe. Tvůj duchovní partner tě následuje a jste si stále blíž a zároveň blíž u bran Vesmíru. Andělé jsou s vámi a provázejí vás všude. Jste pod ochranou Vesmíru.
 
Otázky k pochopení:
Co hledám v partnerství?
Co mi tento vztah dává a co mi bere?
Toužím po klidu, nebo po dobrodružství?
Myslím si, že ještě může přijít někdo lepší?
Proč?

Mantra

Jsem si jistá, že najdu vztah, který hledám a stále více rozumím tomu, co hledám.
Už vím, že vše je o mně a ne o partnerovi,
a tak hledám v sobě, abych si mohla být stále blíž.

Related products

Egyptský tarot lásky Egyptský tarot lásky 2
  • -20%
Karty

Egyptský tarot lásky

nakladatelství Zděnka Blechová
9788087413838
472,00 Kč 590,00 Kč
Dozvíte se více o svém partnerském vztahu.

Comments (0)

No comments at this moment

Na tomto webu pro zlepšení vaší spokojenosti používáme cookie a řídíme se všemi zákony ČR a EU.